%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%9f_%d7%94%d7%a6%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99-_%d7%a6%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%94_%d7%a6%d7%95%d7%a7_%d7%91%d7%99%d7%aa_%d7%92%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9f

הקמרון הצפוני. צילום: צביקה צוק

השארת תגובה