%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%aa%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94-%d7%90%d7%91

%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%aa%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94-%d7%90%d7%91

השארת תגובה