%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%95%d7%aa_%d7%91%d7%a0%d7%a2%d7%9e%d7%9f_%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d_24-9-159-9_%d7%a9%d7%97-_%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d_%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%94_%d7%a8

%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%95%d7%aa_%d7%91%d7%a0%d7%a2%d7%9e%d7%9f_%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d_24-9-159-9_%d7%a9%d7%97-_%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d_%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%94_%d7%a8

השארת תגובה