%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%a2%d7%98-22-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%92-%d7%91%d7%90%d7%aa%d7%a8-tewaty

%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%a2%d7%98-22-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%92-%d7%91%d7%90%d7%aa%d7%a8-tewaty

השארת תגובה