%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%98%d7%99%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%94%d7%99%d7%90-%d7%92%d7%9d-%d7%a4%d7%95%d7%aa%d7%97%d7%9f-123-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%92-%d7%91

%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%98%d7%99%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%94%d7%99%d7%90-%d7%92%d7%9d-%d7%a4%d7%95%d7%aa%d7%97%d7%9f-123-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%92-%d7%91

השארת תגובה