%d7%a8%d7%a4%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%9e%d7%91%d7%a8-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%99-%d7%90%d7%a1-%d7%90%d7%9d

בתערוכת המזון העולמית ISM

השארת תגובה